ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ ПОРАЖЕНИЯ НА МЪЛНИИ

Наредбите UNE 21186, NFC 17102 и NP 4426 съдържат метод за оценка на риска от поражения на мълнии. Методът е  базиран на международния стандарт IEC 62.305-2, който определя необходимите системи за защита. Създадената програма е опростена и автоматизирана версия на този метод, с цел да бъде по-достъпен за всички, за които представлява интерес. В случай, че са необходими по-прецизни изчисления или е нужно да се направи оценка на по-комплексна структура, моля свържете се с нас!

Горепосочените разпоредби включват 3 параметъра за изчисляване на рисковия индекс:

 • Броят на опасните събития за година.
 • Вероятността за възникване на поражения върху обследвания обект.
 • Загубите, в следствие на възникнали поражения.

1. Опасните събития се обособяват в 4 вида, в зависимост от това как достигат до структурата/обекта:

 • Попаднали върху обекта.
 • Попаднали в близост до обекта.
 • Попаднали върху електропроводите, засягайки обекта.
 • Попаднали в близост до електропроводите, засягайки обекта.

2. Вероятността от възникване на вреда в следствие на опасно събитие е разделена на три параметъра:

 • Наранявания на хора и животни.
 • Разрушение на структурата/обекта.
 • Повреда на електрически и електронни системи.

3. Загубите могат да се класифицират като 4 типа:

 • Загуби на човешки животи.
 • Загуби свързани с невъзможност за прeдoставяне на дадена услуга.
 • Загуби на културно наследство.
 • Икономически загуби.

Мълниезащита е необходима, когато изчисленият риск надвишава допустимия риск, включен в разпоредбите.

ДАННИ НА ПРОЕКТА


 Проект:

 Изготвен от:

 Град:

 Телефонен номер:

 Държава:ОБЕКТ


L, W, H

Размери на обследвания обект (в метри), чрез които да бъде изчислен необходимият радиус на защита.


 L1 Къса страна / Ширина (в метри)

 L2 Дълга страна / Дължина (в метри)

 H: Височина на обекта (в метри)


Hp: Допълнителна височина (опционна) (опционна)

Hp e необходимо да се маркира при наличие на точка, която е по-висока от останалата част на обследвания обект/структура (най-често това са антени, камбанарии, кули, външни тераси и т.н.) Hp ще бъде височината от земята до най-високата точка.


 Hp (m):

 Ks1: Състав на конструкция

Материал на конструкцията, който осигурява електромагнитно екраниране на вътрешността.


 Rf: Риск от възникване на пожар

Рискът от възникване на пожар, на който е изложен обекта, от гледна точка на неговата конструкция и материалите, които се съхраняват в него.Посочете на графиката местоположението на мълниеприемника с изпреварващо действие и заземителните огнища.


* Избрана точка за поставяне на мълниеприемника.
* Най-отдалечената точка, до която мълниеприемникът трябва да осигури покритие

Необходим радиус на защита: m.ОКОЛНА СРЕДА


 Ng: Плътност на попаденията/година, km2 Cd: Разположение на обекта

Отбелязва се височината на обекта по отношение на заобикалящата го среда.

 Ce: Местоположение

Средата, в която се намира обектът.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛИНИИ


 PL: Разположение на проводниците

Разположение на електрическото свързване на обекта.

 PLD, PLI: Тип на външен кабел

Екранирана ли е електрическата връзка, или не.

 Ct: Трансформатор

Налично ли е захранване от трансформатор със защита срещу пренапрежение.

 Ks3 - Тип на вътрешен кабел

Екранирана ли е електрическата връзка, или не.
ЗАГУБИ


ТИП 1: Загуби на човешки живот

 LFI: Пожар

Вероятността от загуба на човешки живот, породена от възникване на пожар - в зависимост от степента на обитаемост на обекта.

 Hz1a - Поради паника

Вероятността от загуба на човешки живот, поради настъпване на паника - в зависимост от броя на хората и тяхната мобилност.

 Hz1b – Последици за околната среда

Възможността за увреждане на околната среда, причинено от възможно замърсяване.
 

 Lo1: Пренапрежения

Риск за загуба на човешки живот, причинена от пренапрежения - в зависимост от предназначението на обекта.ТИП 2: Услуги

 L2: Загуба на възможност за предоставяне на услуги, поради възникване на пожари и пренапрежения

Вероятността от настъпване на загуби в сферата на обществените услуги, които да засегнат абонатите/ползвателите на съответните услуги.ТИП 3: Културно наследство

 Lf3: Загуби на културно наследство, породени от пожар

Вероятността от настъпване на загуби на културно наследство, породени от пожариТИП 4: Икономически загуби

 Hz4: Последици за околната среда

Вероятността за икономически загуби, причинени от замърсяване на околната среда.

 Lf4: Пожар

Вероятността от причиняване на икономически загуби, поради възникване на пожар
 

 Lo4: Пренапрежения

Вероятността от настъпване на икономически загуби, породени от пренапрежения

 Lt4 - Свързани със селскостопански животни

Вероятността от претърпяване на икономически загуби, свързани със смърт на животни - в зависимост от това дали са вътре в обекта или извън него
ЗАЩИТА


 Pb: Ниво на мълниезащита с мълниеприемник с изпреварващо действие

Наличие на мълниезащитна система, изградена съгласно нормативната уредба и нивото ѝ на защита.

 Pc - Защитна против пренапрежение

Наличие на защита против пренапрежение в съответствие с нормативните разпоредби.

 Pa: Електрическа защита

Мерки за електрическа защита, предназначени за хора и животни.

 Rp – Противопожарни мерки

Мерки на територията на обекта за предотвратяване възникването на пожари
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ

АКО нямате достатъчно информация за посочените по-долу допълнителни параметри, моля не променяйте данните, които са отбелязани по подразбиране!Lc: Дължина на захранващия кабел
(Макс: 1000 м)

Hc: Височина на кабела
(ако е въздушен)

Ra: Тип на терена

Типът терен, чийто характеристики влияят върху фактора човешки загуби.

Lt1: Местоположение на хората

Местоположението на хората по отношение на обекта.