Selector for internal protection (bg)

..

данни за проекта Проект:

 Изготвен от:

 Град:

 Телефонен номер:

 Държава:


Налична ли е външна мълниезащита?

Тип на таблото

Основни или вторични електрически табла?

Налична ли е въздушна електропроводна линия?

Наблюдават ли се повтарящи се, в по-голяма или в по-малка степен, повреди в електрическите табла или електронното оборудване?

Брой фази